УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ

Податоците за контакт (Име и презиме, Адреса на живеење, Емаил адреса, Телефонски број) на ПОНУДУВАЧИТЕ се достапни исклучиво на членови на ЕЛЕКТРОНСКИ ЗЕЛЕНИ ПАЗАРИ- МАКЕДОНИЈА.

Членовите при регистрацијата потврдуваат дека нивните податоци за контакт се точни.

ПОНУДУВАЧИТЕ при регистрацијата се обврзуваат дека ќе прават понуди исклучиво на производи кои се продаваат на некој од зелените пазари во РС Македонија.

*Во случај да се работи за понуда којашто ги прекршува овие УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ, ЕЛЕКТРОНСКИ ЗЕЛЕНИ ПАЗАРИ- МАКЕДОНИЈА го задржува правото ПОНУДАТА да ја отстрани со бришење, при што нема никакви обврски спрема ПОНУДУВАЧОТ- автор на ПОНУДАТА.

Членовите прифаќаат обврска дека податоците за контакт на ПОНУДУВАЧИТЕ нема да ги предаваат или продаваат на трети лица коишто не се членови на ЕЛЕКТРОНСКИ ЗЕЛЕНИ ПАЗАРИ- МАКЕДОНИЈА.

Член на ЕЛЕКТРОНСКИ ЗЕЛЕНИ ПАЗАРИ- МАКЕДОНИЈА може да стане лице со наполнети 18 години (+18), коешто при регистрацијата ги прифатило правилата на нашата ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ.