ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ

ЕЛЕКТРОНСКИ ЗЕЛЕНИ ПАЗАРИ- МАКЕДОНИЈА ги собира и обработува следниве податоци:

  1. Име и презиме

  2. Домашна адреса

  3. Емаил адреса

  4. Телефонски број

 

ЕЛЕКТРОНСКИ ЗЕЛЕНИ ПАЗАРИ- МАКЕДОНИЈА се обврзува да ги чува и обработува податоците во согласност со Законот за заштита на личните податоци на РС Македонија.

 

Горенаведените податоци се достапни исклучиво на членовите на ЕЛЕКТРОНСКИ ЗЕЛЕНИ ПАЗАРИ- МАКЕДОНИЈА.

 

ЕЛЕКТРОНСКИ ЗЕЛЕНИ ПАЗАРИ- МАКЕДОНИЈА се обврзува дека податоците нема да ги предава или продава на трета страна којашто не е член на заедницата на ЕЛЕКТРОНСКИ ЗЕЛЕНИ ПАЗАРИ- МАКЕДОНИЈА.

 

ПОНУДУВАЧ може да биде само член на ЕЛЕКТРОНСКИ ЗЕЛЕНИ ПАЗАРИ- МАКЕДОНИЈА, при што при чинот на зачленување потврдува дека неговите податоци при поднесувањето на секоја понуда ќе бидат точни.

 

КЛИЕНТ или КУПУВАЧ може да биде само член на ЕЛЕКТРОНСКИ ЗЕЛЕНИ ПАЗАРИ- МАКЕДОНИЈА, при што при чинот на зачленување се согласува дека нема да ги предава или продава податоците на ПОНУДУВАЧИТЕ на трета страна којашто не е член на ЕЛЕКТРОНСКИ ЗЕЛЕНИ ПАЗАРИ- МАКЕДОНИЈА.